Fakturisanje

Fakturisanje-račun

Recept za brzu i laku izradu (pred)računa :

- izaberite kupca

- dodajte broj dana za plaćanje po želji

- dodajte artikle i usluge u dovoljnoj količini i štampajte

Ako imate jednostavniji recept pošaljite nam,

a mi ćemo isti objaviti u sledećoj verziji.

sifarnik-robe

Šifarnik robe

Brzo i lako unesite, menjajte, brišite i pretražujte

podatke o artiklima i uslugama

Evidentirajte nabavku,pregledajte i štampajte

stanje zaliha i kartice promena.

U svakom trenutku znate tačnu zalihu robe.

sifarnik-kupaca

Šifarnik kupaca


Brzo i lako unesite, menjajte, brišite i

pretražujte podatke o kupcima - kontaktima

Evidentirajte uplate, pregledajte i štampajte kartice kupaca

U svakom trenutku znate ko vam je i koliko dužan

Racun-otpremnica

Račun-otpremnica

Atraktivna forma (pred)računa - otpremnice

Lako sami podesite program i štampajte na

Vašem memorandumu ili umetnite Vaš logotip.

Brzo možete pregledati i štampati

knjigu izdatih računa za zadati period.

kartica-kupaca

Kartice

Na osnovu izdatih računa, evidentiranih uplata

i evidentirane nabavke brzo i lako možete

pregledati i štampati kartice kupaca i robe,

stanje zaliha artikala (lager lista),

knjigu izdatih računa za zadati period ...

podesavanje

Podešavanje programa

Proverite podatke o licenci, predefinišite najčešće

ponavljane vrednosti za artikle (jedinica mere, pdv ...)

podesite izgled broja dokumenta,

način unosa podataka, štampu, slova ...

Jednostavno podesite ga kako Vama najviše odgovara.

Verzija 3.38:
- kad je korisnicki font na racunima veci od 8 tekst roka i valute placanja prelama se u dva reda
- na stampi reda racuna, kod artikala sa opisnim nazivom, stampa se minimum jedan red u situacijama u kojima je
artikl oznacen da je opisni, a nije unet opis
- informacije za uplatu licence preusmeravaju korisnika na HARD office web stranu
- preuzimanje racuna sa HARD office servera
- usklađen uporedni pregled licenci sa novim modelom licenciranja programa
- ispravljen ispis o statusu programa dok se proverava licenca
- vracene funkcionalnosti racuna koje su bile privremeno blokirane radi provere statusa
- smanjeno vreme konekcije na FTP server radi provere licence i nove verzija
- ispravka na izvestaju Rekapitulacija po robi za uneta dokumenta
- gramaticke ispravke na formi racuna

Verzija 3.37
- informacije o uskladjenosti programa sa zakonskom regulativom izdavanja e-racuna (tekst se isključuje nakon klika na isti)
- štampa racuna bez pečata i potpisa, sa jedinstvenim identifikatorom, sad je predefinisano ukljucena (korisnik može isključiti tu opciju u podešavanjima)
- dodatne kontrole i upozorenja korisniku ako je program instaliran ili kopiran u sistemski folder ili u folder u kojem program nema prava citanja/pisanja
- ispravka kod formiranja poziva na broj po modelu 97 kod štampe racuna na više strana
- ispravka ispisa iznosa za plaćanje racuna za iznose preko 99,999,999.99
- ispravka nedostatka YU fonta na štampi pojedinih dokumenata
- omogućena pretraga kupaca po PIB-u, u polju "Naziv kupca", tokom unosa racuna
- na štampi KIR ispravljen redosled štampe ako ima više racuna u istom danu (spisak se dodatno sortira po broju racuna)
- na štampi racuna ispisuje se broj tekuceg racuna u tekstu klauzula racuna u delu "Molimo Vas da obavezu po ovom..."
- dodatne kontrole kod otvaranja nove poslovne godine
- nakon potvrde odabranog artikla ukida se filter pretrage nad artiklima (ako je bio aktivan)

Verzija 3.36
- pretraga robe/usluga na unosu racuna sa Ctrl+F
- odabir robe/usluga na unosu racuna pritiskom na Enter na spisku robe/usluga
- potvrda pre brisanja svih stavki na unosu računa
- ako su cena bez pdv-a i cena sa pdv bez decimala i cena sa rabatom se štampa bez decimala
- poziv na broj po modelu 97
- povećan iznos uplate po racunu i uplate kupca na iznose do 999,999,999.99
- povećan ispis salda na kartici kupca na iznose do 999,999,999.99
- povećan ispis salda na zbirnoj kartici kupca na iznose do 999,999,999.99
- SMS aktivacija licence zamenjena telefonskom aktivacijom (samo za korisnike koji nemaju internet konekciju)

Verzija 3.35
- dodat unos i stampa maticnog broja firme i kupca (uskladjivanje sa izmenama Zakona o trgovini
- nova opcija na unosu racuna (desni klik na tabelu stavki) "saberi iste" stavke na racunu ako su isti sifra, cena i rabat
- mogucnost izrade predracuna sa poreskim oslobodjenjem
- ispravljen problem koji je nastajao sa iznosom placanja kada je racun sa poreskim oslobodjenjem, a roba sa stopom PDV 0%
- obracun stanja zaliha se radi sa vise decimala
(zbog preciznosti zalihe kod korisnika koji rade sa kolicinama sa vecim brojem decimalnih mesta)
- preporucena valuta placanja kod kupaca
- posle 5 uzastopnih poruka da ne postoji arhiva podataka program nudi da se arhiva uradi u tom trenutku

Verzija 3.34
- optimizacija u upravljanju bazama podataka za unapredjenje stabilnosti programa
- ucitavanje adekvatnog spiska nakon prvog klika korisnika na odabranu opciju
- automatska online aktivacija licence (ako je ostalo vise od 30 dana na HARDoffice FTP serveru)
- na spisku kupaca ucitava se polje Naziv 2
- pretraga kupaca u racunu i na spisku kupaca po polju Naziv 2
- mogucnost promene poslovne godine nakon isteka licence
- korekcija labela za korisnike iz Hrvatske
- izmene u proracunu prelamanja strane na stampi racuna
- vizuelne promene osnovnog menia
- program vise ne cita podatke iz Registry baze za utvrdjivanje skalabilnosti programa
- informacija o preuzimanju racuna u elektronskoj formi na pregledu informacija za uplatu licence
- pretraga artikala po filteru na unosu artikala na racun
- podesavanja vezana za informaciju o arhiviranju programa i podataka
Verzija 3.33
- omogućen unos/snimanje šablona različitih klauzula za više firmi
- rekapitulacija po robi na računima, predračunima i otpremnicama po datumu i od broja do broja
- upozorenje korisniku programa ako arhiva podataka nije radjena više od 30 dana
- za korisnike iz Crne Gore promena stope PDV sa 19% na 21%
- korekcija prikaza računa sa oslobodjenjem na spisku i kartici kupca
- zbirna kartica kupaca po filteru
Verzija 3.32
- opcija ispisa jedinstvenog identifikatora i zakonske regulative za račune bez pečata i potpisa
- promena teksta zakonske regulative za račune bez pečata i potpisa od strane korisnika
- ispravljen ispis teksta zaglavlja otpremnice kod otpremnica na više štampanih strana
- ispravljen ispis podataka o licu koje je predalo otpremnicu
- na štampi spiska kupaca štampa se i PIB kupca
- kolona vrednost štampa se u skladu sa odabranom kolonom cene
- ispravljeno pogrešno štampanje mesta izdavanja umesto mesta računa u specifičnoj kombinaciji programskih podešavanja
- ispravljeno učitavanje klauzula novog računa u radu sa više firmi u mrežnom okruženju
Verzija 3.31:
- omogućen unos pojedinačne količine do 99 miliona
- opis u zaglavlju KIR prilagodjen regionu
- ispravljeno: otpremnice se nisu učitavale nakon dvoklika na brzom pregledu
- korisnički format kolona za štampu otpremnice
- rekapitulacija otpremnica
- informacije za uplatu licence na formi za aktivaciju licence
- validacija podataka o firmi prilikom aktivacije licence
- ispravljeno: problem sa sortiranjem stavki računa klikom na poslednju kolonu bez podataka
- optimizacija programskog koda za unapredjenje stabilnosti programa

Verzija 3.30:
- prilikom brisanja stavke racuna pogresno je racunat prikaz salda racuna na ekranu ako je obrisana stavka imala razlicitu stopu poreza od trenutno odabrane stavke na spisku robe/usluga
- dok se ucitavaju podaci nije moguce aktivirati drugu akciju u programu
- provera da li je otvorena nova poslovna godina i informacije o proceduri otvaranja
- upit slanja error fajla na HARD office FTP server kao opcija u podesavanjima

Verzija 3.29:
- izmena u modelu validacije PIB/JMBG/JIB/ID/OIB broja prilikom aktivacije licence
- ispravka prekida rada programa prilikom poništenja licence
- ako nije označena kolona vrednost ili bilo koja kolona cene, na štampi računa/predračuna/otpremnice ne štampa se saldo dokumenta
- provera zip fajla za uvoz novih podataka (ako ne postoje svi potrebni fajlovi uvoz se prekida)
- prilikom učitavanja spiskova proverava se da li je otvorena aktuelna baza podataka
- štampa stanja zalihe koja je različita od nule
- optimizacija programskog koda za unapredjenje stabilnosti programa

Verzija 3.28:
- ispravke u pozicioniranju ikonice za snimanje klauzule računa
- FTP sinhronizacija za korisnike Premium licence
- optimizacija programskog koda za unapredjenje stabilnosti programa
- izmene oznaka za region Hrvatska
- za korisnike van Srbije poruka da SMS aktivacija nije moguća
- dodatna poruka da SMS aktivacija ne podrazumeva plaćanje putem SMS-a
- Saldo Salda na Zbirnoj kartici kupaca (koliko su svi kupci dužni)
- FTP sinhronizacija briše arhive starije od 7 dana
- u polje PIB/JMBG može se upisati i podatak BPG (Broj Poljoprivrednog Gazdinstva)
- kada se u polje PIB/JMBG/BPG upiše podatak koji ima 12 cifara program ispisuje BPG (opciju je moguće isključiti u podešavanjima)
- u fajl sa informacijama o grešci upisuje se verzija programa i vreme pokretanja i završetka programa
- poruke korisniku ukoliko program ima problem sa čitanjem i pisanjem podataka
- poruke korisniku ukoliko program ima problem sa pristupom mreži ili sa oštećenim podacima
- poruke korisniku ukoliko program ne može da pronadje fajl na zadatoj lokaciji
- rešen problem pucanja programa kod štampe Zbirne kartice kupaca (ako postoji uplata, a kupac je obrisan)
- pretraga robe i usluga po delu šifre
- prečice na tastaturi na pregledu spiskova (T-traži, D-dodaj, I/Enter-izmeni, O-osveži)
- onemogućen unos predefinisanog rabata kupca preko 99.99%
- ukinuta poruka Sortiranje u toku kad se klikne na zaglavlje kolone koja nema sadržaj
- opcije menia Odrzavanje i Pomoc dodate i na meni Info (zbog korisnika sa niskom rezolucijom)
- PTT kupca se štampa na predračunu i otpremnici

Verzija 3.27:
- ispravka na unosu stavki računa, ako ne postoje podaci o robi, program se pozicionira na usluge
- dodata brendirana HARD office daljinska podrška (i uklonjene podrške AmmyyAdmin i U2ME)
- rad u opsegu (od-do) kod brojeva (računa/predračuna/otpremnica) i šifara (kupaca/robe/usluga) (Premium licenca)
- automatski upis opsega (Premium licenca)
- prijem samo novih podataka (računa/predračuna/otpremnica/kupaca/robe/usluga)
- prijem samo novih matičnih podataka (kupaca/robe/usluga)
- ispravka na štampi napomene kod otpremnica
- ispravljeno pozicioniranje dugmeta za snimanje klauzula
- period na kartici robe
- totali ulaza i izlaza na kartici robe
- zbirna kartica kupaca po datumu valute na odredjeni datum
- neke od najčešće korišćenih podopcija u meniu su odmah vidljive
- za proveru nove verzije program ne čeka vise od 30 sekundi ukoliko je internet konekcija zauzeta

Verzija 3.26:
- opcije zabrane brisanja računa za korisnike sa premijum licencom
- rešen problem sa prikazom kolona na rekapitulaciji računa
- na kartici robe ispisuje se podatak jedinica mere
- povećano polje cene na 99 miliona
- opcija da se godina piše kao dodatak broju računa
- na unosu stavki računa, ako ne postoje podaci o robi, program se pozicionira na usluge
- izmene u citanju ID broja raćunara ako u imenu korisnika postoje specijalni karakteri

Verzija 3.25:
- rekapitulacija računa
- mogućnost štampe dodatne slike na računu (samo sa Premium licencom)
- ispravka pucanja programa kad se pokuša štampa računa bez stavki
- dodatne kontrole prilikom promene veličine prozora
- mogućnost otvaranja nove poslovne godine i sa mrežnog diska
- podopcije Promeni poslovnu godinu i Nova poslovna godina odmah vidljive ulaskom u meni Firma

Verzija 3.24:
- dodata je mogućnost unosa početnog stanja kupaca
- novi izveštaj Zbirna kartica kupaca (i po datumu valute) tj. Saldo dugovanja svih kupaca
- prenos salda kupaca u početno stanje u novoj godini
- prenos zalihe u novu godinu
- kontrola "Win8 scaling factor" za bolje upravljanje toolbar opcijama
- tri opcije programa za daljinsku podrsku (Ammyy/Aero Admin, Im Pc Remote i U2ME)
- opcija/napomena za poresko oslobodjenje
- uporedna tabela licenci gasi se klikom na bilo koji deo programa
- ispravljen ispis iznosa slovima za vrednosti koji su u rasponu od -0.99 do 0.99

Verzija 3.23:
- za BiH dodat novi izbor Republika Srpska / Federacija (radi pravilnog ispisa JIB/ID i PIB/PDV) - korekcija lokalizacije (ekavica/ijekavica) - dodato mesto izdavanja računa u podacima o firmi - opcija za stampu teksta br.lk. (u delu racun i robu primio) - uvedena obavezna sifra kod svih opcija Brisi sve - opcija da se ne stampa tabela rekapitulacije PDV-a za firme koje nisu PDV obveznici - tekst Cena sa PDV-om zamenjen tekstom Prodajna cena za firme koje nisu PDV obveznici - dodato polje za unos broja fiskalnog isecka - opcija da racun koji je uradjen po fiskalnom isecku ne skida zalihu Verzija 3.22: - podesavanja broja decimala (kolicine/cene) koja su se odnosila na stampu od sad se odnose i na polja unosa - razdvojene stope poreza za CG na 19% (opsta) i 7% (posebna) - resen problem sa aktivacijom licence iz BiH sa JIB brojem - program ne stampa PEPDV broj ako nije unet - CG: omogucen unos PDV broja za kupca, a stampa se PDV broj samo ako je unet - BiH: stampa se samo broj koji je unet kod kupca PIB ili JIB (ako su uneta oba stampa se samo PIB) - BiH: zamenjeni su brojevi PIB i JIB u podacima o firmi - korigovana zamena formata PIB i PDV broja za CG - uvedena delimicna lokalizacija (ekavica/ijekavica) - ispravljen izgled zaglavlja i rekapitulacije ako je odabran veci font - ispravljen problem sa unosom nove robe sa vecim brojem decimala Verzija 3.21: - otpremnice - prijem i slanje podataka - stampa KIR i KPO za period - administratorska prava vise nisu potrebna za rad programa - optimizovan programski kod Verzija 3.20: - ispravljen prikaz PIB broja umesto JIB broja kod kupca na racunima u BIH - opcija da se tekst PIB ne menja u tekst JMBG ukoliko polje PIB/JMBG nema 9 cifara - Promenjen format PIB-a za CG u XX/XX-XXXXX-X (na stampi) - opcija ispisa teksta Racun je placen ako je valuta 0 ili negativan broj dana - Knjiga pausalnih obveznika - Opcija u podacima o Firmi da se odabere region Verzija 3.19: - Izmene po posebnom zahtevu korisnika - Na online registraciji polje za PIB/JMBG/PDV broj prihvata vodecu nulu - Promena stope PDV sa 8% na 10% Verzija 3.18 - Stampa podataka o vlasniku na racunu (opcija u podesavanjima) - Izmene na modelu UNI-form (poseban zahtev korisnika) - Izmene na modelu ABC Grafika (poseban zahtev korisnika) - Aktivacija i deaktivacija kategorije Posebni zahtevi u podesavanjima - Opcija da se ulaz u program zastiti sifrom - Omogucen unos uplate kupca sa negativnim predznakom - Informacije o uplati licence u meniu Pomoc Verzija 3.17 - Promenjena kontrola pristupa pojedinacnim klauzulama - Uporedni pregled funkcionalnosti programa za razlicete licence - Sitne promene u izgledu programa - Prosirena polja Kontakt i Ulica kod podataka o firmi - Dodato polje PTT broj kod podataka o kupcima (na prosirenom unosu) - Prilikom prve promene poslovne godine proverava se strukture baza podataka za tu godinu - Ako nije aktuelna tekuca poslovna godina informacija o tome se ispisuje korisniku - Prilikom snimanja racuna/predracuna uvedena kontrola da li drugi korisnik menja isti dokument Verzija 3.16 - Izmene u izgledu osnovnog menia - Nove opcije - Odrzavanje i Pomoc - Arhiviranje podataka iz menia Odrzavanje - Ispravljena greska pristupa podacima iz prethodnih godina Verzija 3.15 - Grupisanje srodnih opcija menia kod robe i usluga - Mogucnost promene prodajnih cena za odredjeni koeficijent, procenat, vrednost - Polja za unos PIB-a prihvataju i unos JMBG-a (za potrebe poljoprivrednih gazdinstava i fakturisanja fizickim licima) i format za korisnike u BiH - Omogucen unos JIB broja za korisnike u BiH - Poboljsan algoritam kod promene poslovne godine - Izbor ispisa labela sa/bez Yu fonta (na primer: Račun/Racun) - Novi model/sablon za stampu racuna: UNI-form - Snimanje teksta klauzule racuna kao modela i povezivanje klauzule i racuna - Promenjen algoritam pristupa i kontrole strukture pojedinacnih baza racuna - Uvedena kontrola upisa prevelikog podatka kod Robe/Usluga - Unos i izbor do 5 brojeva tekuceg racuna Verzija 3.14 - Sifra kupca, za nove korisnike programa, je sa 5 cifara - Na modelu stampe ABC grafika, kad nije odabrana stampa na memorandumu, dodat je tekst sa datumom valute - Prilikom izrade racuna popunjava se opis robe/usluga i kad se odaberu sa spiska - Padajuci redosled racuna na spisku nije vise predefinisana vrednost - Opcija pamcenja sortiranja spiskova (robe, usluga, kupaca, racuna, predracuna) od strane korisnika - Provera da li postoji nova verzija programa prilikom pokretanja programa (opcija se moze iskljuciti u podesavanjima) - Otvaranje nove poslovne godine prenosi i podatke programa Potvrda (ukoliko postoje na tom racunaru) Verzija 3.13: - Stampa vrednosti bez rabata i PDV (opcija u ini fajlu) - Odabir kolona za stampu od strane korisnika - Mogucnost odabira forme racuna iz predefinisanih sablona - Datum prometa dobara i usluga, ukoliko je sakriven, prati datum racuna - Pamti se status vidljivosti unosa datuma prometa dobara i usluga - Otklonjene greske koje su nastajale kad je broj racuna veci od 999999 - Otklonjena greska pucanja programa prilikom sortiranja pregleda po neposojecoj koloni - Odabir valuta (DIN, EUR, KM, HRK) i opcija stampe iznosa Slovima - Priprema za iskazivanje transportnih velicina (paleta, koleta, bruto, neto, tara) na stampi racuna - Uvedena kontrola da li je program vec pokrenut na racunaru - Prosiren naziv robe/usluge dodavanjem opisnog naziva - Unos opisa robe/usluga na racunu i kod robe/usluge koja nije definisana kao opisna Verzija 3.12: - Promena stope PDV sa 18% na 20% Verzija 3.11: - Omoguceno 60 dana koriscenja programa kao registrovani korisnik (bez ogranicenja koja ima besplatna verzije) prilikom prve instalacije - Slanje error fajlova na HARD office ftp server (uz potvrdu korisnika programa) ili snimanje u error.zip fajl - Ispravljena stampa zaglavlja racuna u dva reda na novoj strani kada rekapitulacija poreza ne stane na prvu stranu - Uputstvo za podesavanje Yu fonta na Win 7 OS - Kontrola sifre 0 kod Kupca, Robe i Usluge - Omogucena zasebna podesavanja programa za razicite firme u agencijskom modu - Daljinska podrska (ammyy_admin_v3) na info strani Verzija 3.10: - Izmenjena forma online registracije - Produzeno koriscenje demo verzije programa sa 8 na 30 dana - Informacija o isteku licence produzena sa 8 na 30 dana - Uvedena provera aktuelnog direktorijuma posle kreiranja PDF fajla uz pomoc virtuelnih PDF printera - Ispravljen pogresan ispis datuma prometa dobara i usluga u odredjenoj kombinaciji podesavanja ispisa zaglavlja - Istorija promena na Info strani - Preuzimanje nove verzije programa na Info strani Verzija 3.09: - Prikaz racuna na spisku po padajucem redosledu (opcija u podesavanjima) - Naknadni rabat po celom racunu - Stampa podataka o racunu [broj, mesto izdavanja, datum, datum prometa] u dva reda (opcija u podesavanjima) - Stampa broja racuna u prvom redu [odmah iza teksta RACUN] (opcija u podesavanjima) - Iskljucen ispis teksta o rabatu kad nije odobren rabat - Uklanjanje vodecih nula sa broja racuna (opcija u podesavanjima) Verzija 3.08: - Prosireni podaci o kupcu (tekuci racun, drugi kontakt, preporuceni rabat, memo) - Na unosu racuna, pri odabiru kupca, vrsi se predpunjenje rabata sa preporucenim rabatom kupca - PIB i pretraga po PIB-u u pregledu kupaca - Skraceni format stampe racuna - Knjiga izdatih racuna Verzija 3.07: - Mogucnost rada sa Veleprodajnim cenama - Nova opcija definisanja broja decimala cene sa PDV-a na stampi racuna - Usaglasavanje broja decimala na unosu cene sa brojem decimala cene koja se stampa (ali ne vise od 3 decimale) Verzija 3.06: - Ispravljena stampa teksta "Racun-Otpremnica" na poslednjoj strani dokumenta ako je u podešavanjima označena samo opcija "Racun" - Ispis Totala na pregledu/Stampi Preostalih dugovanja - Omogućen unos/izmena Datuma prometa dobara i usluga - Promenjen izgled prozora za registraciju i ulazak besplatnih korisnika i omogućena online registracija - Programska provera (na zahtev korisnika) aktuelne verzije programa na hardoffice serveru - Programsko podešavanje User Account Control (UAC), ako za tim postoji potreba, na Windows Vista i Windows 7 operativnim sistemima Verzija 3.05: - Ispravljena greška u prikazu Specifikacije PDV kad je na računu iskazan rabat - Podebljan ispis (bold) teksta o odobrenom rabatu - Nova opcija definisanja broja decimala Cene bez PDV-a na štampi računa Verzija 3.04: - Saldo duguje/potražuje na Kartici kupaca - Omogućena opcija otvaranja Nove poslovne godine - Pregled Računa i ostalih dokumenata pre štampe Verzija 3.03: - Korigovan pad programa prilikom odustajanja od poništenja licence posle višestruko pogrešno unete šifre - Omogućena štampa na Memorandumu ako je Memorandum bitmap slika (BMP fajl u računaru korisnika) - Dodato račun i robu primio/izdao ako je Račun-Otpremnica - Omogućena opcija Agencijski mod (rad sa računima za više firmi) - Omogućena opcija Promena poslovne godine Verzija 3.02: - Dodato polje Kontakt kod Kupaca - Dodatak broju računa (mogućnost da se iza broja računa dopiše tekst po izboru korisnika) - Ispravka ispisa računa na štampi (preklapanje iznosa računa sa zaglavljem stavki) Verzija 3.01: - Omogućen rad programa u opciji Registrovana ili Besplatna verzija - Prilikom pokretanja programa aktivira se prozor za unos podataka firme (ako nisu uneti) - Aktivirana opcija Podesi - Aktivirana Kartica Robe i Usluga - Aktivirano Stanje Zaliha Robe - Aktivirana Kartica Kupca - Dodate Uplate Kupca (u prethodnoj verziji su postojale samo Uplate po Racunima) Verzija 3.0: Program je na potpuno novoj platformi. Podaci su u potpunosti transparentni, tako da možete instalirati program preko već postojećih podataka. Ipak preporučujemo da napravite sigurnosnu kopiju podataka, pre prelaska sa stare programske platforme na novu. Agencija HARD office ne snosi nikakvu odgovornost ako dodje do gubitka podataka. Registrovani korisnici stare verzije programa ne plaćaju prelazak na novu verziju programa. Verzija 2.13: - Formatiranje teksta Klauzule (NAPOMENA: Korisnik sam moze formatirati tekst klauzule pa su zbog toga izbacene predefinisane recenice na Racunu /U slucaju kasnjenja sa placanjem zaracunavamo zateznu kamatu/ i na PredRacunu /Istekom roka placanja zadrzavamo pravo promene komercijalnih uslova predracuna/ pa korisnik, ako zeli, moze ponovo uneti ovakav ili izmenjen tekst klauzule). - Rekapitulacija Racuna - Izbor da li na racunu pise Racun ili Racun-Otpremnica - Unos i stampa Imena i Prezimena i broja licne karte lica koje je preuzelo robu Verzija 2.12: - Klauzula na Racunu ako firma nije PDV obveznik - Rekapitulacija na Racunu za sve stope PDV-a (do sada je postojala rekapitulacija za PDV 8% i PDV 18%) - Mogucnost da se iskljuci Kontrola unosa PIB-a (zbog unosa PIB-a u zemljama koje imaju manje od 9 brojeva za PIB ili zbog unosa JMBG u polju PIB za stampanje Racuna fizickim licima) - Kolicinsko Zaduzenje Artikla - Kartica Artikla Verzija 2.11: - Izbor fonta za stampu na svim dokumentima (Meni: Podesavanja > Font na stampi) - Stampa Spiska Artikala i Spiska Kupaca po sifri ili po abecedi - Mogucnost stampe svih dokumenata u PDF ili RTF fajl (Meni: Podesavanja > Stampac) Verzija 2.10: - Kontrola duzine polja unosa - Opcija zatvaranja prozora unos/izmena nakon snimanja podataka - Opcija stampe sa fontom Lucida Console - Opcija ispisa linija kao grafickih karaktera umesto znakova minus i jednako (-/=) - Stampa Spiska Artikala i Spiska Kupaca Verzija 2.09: - Otvaranje nove poslovne godine - Promena poslovne godine (prelazak izmedju podataka aktuelne godine i prethodne godine) - Informacije o promenama u programu se cuvaju u pod-folderu HELP Verzija 2.08: - Kartica kupca - Kartica uplata po racunu - Knjiga Pausalnih Obveznika - Ispravljena greska "zamene kupca" prilikom slanja dokumenta na stampu - Hot-key za pregled Podataka o Firmi, Artiklima, Kupcima, (Pred)Racunima, Uplatama - Skok na sledece polja unosa tasterom Enter (osim polja broj racuna i valuta dana) - Izlaz iz programa tasterom Esc - Oznaka u meniu ako je opcija aktivna - Onemoguceno je stampanje fiskalnog racuna ako pre toga nisu procitani uslovi koriscenja ove opcije (Fiskal>VAZNE INFORMACIJE) Verzija 2.07: - Veca kontrola unosa datuma i opcija kompletiranja delimicno unetog datuma. Na primer 0401 se kompletira kao 04.01.2006 ili 050507 u 05.05.2007 ili 03.07 u 03.07.2006 (gde je 2006=tekuca godina) i slicno. - Knjiga Izdatih Racuna tj. Evidencija o racunima izdatim za dobra i usluge isporucena kupcima na teritoriji Republike Srbije (kako glasi pun naziv PDV evidencije). - Evidentiranje uplata po racunima - Stampa u RTF (fajl koji mozete otvoriti programima kao sto su: MS Word, WordPad, OpenOffice, Lister...) - Racuni i predracuni koji se stampaju u PDF i RTF dobijaju imena po broju racuna odnosno predracuna - Upit da se ponovo ucita racun koji je zapocet, a nije zavrsen, zbog nasilnog ili redovnog izlaska iz programa - Rekapitulacija neplacenih racuna - Informacija STA JE NOVO prilikom pokretanja programa Verzija 2.06: -Brisanje svih stavki na racunu. -Opcija direktnog pregleda racuna. -Prilikom pokretanja programa, stampe ili brisanja racuna program automatski definise prvi sledeci slobodan broj racuna. -Unapredjeno brisanje polja kupca ako se predje sa nekog od ranijih racuna na racun koji jos nije uradjen. -Kontrola unosa PIB-a. -Sifra u tabeli racuna sad se vidi u celosti. Verzija 2.05: -Ubrzana pretraga za artiklima i kupcima -Uklonjen tekst "Avansna uplata" sa racuna -Aktivirana opcija predracuna -Priprema za novu opciju evidentiranja uplata po racunima